LinkedIn

Menu

Klachtenregeling

Kwaliteit

Iedere school probeert onderwijs van een goede kwaliteit te bieden. Het blijft echter mensenwerk. Daardoor kan bij u als ‘klant’ van de school wel eens een ontevreden gevoel ontstaan. Wat kunt u daar mee doen? Dat vertellen we u stap voor stap.

Praat met de school

Als ouder kunt u mee bouwen aan een open contact met de mensen op school. Geen gemor onder elkaar, geen zwijgen uit gemakzucht. Wanneer er iets is waar u vragen over heeft,
of wat u niet lekker zit, kom er dan mee.  Eerst probeert u het probleem uit te leggen aan de groepsleerkracht van uw kind. Lukt dat niet, of vindt u dat moeilijk, dan is er altijd nog de directie van de school waar u terecht kunt.In de meeste gevallen zal op deze manier aandacht aan uw vraag geschonken worden om uw ontevredenheid weg te nemen of te verminderen.

Contactpersoon

Helaas kan het zo zijn dat uw ontevredenheid nog volledig aanwezig is. Dan kunt u de weg op die de wettelijke klachtenregeling voorschrijft. Iedere school heeft minstens één contactpersoon. Bij die contactpersoon kunt u aankloppen om te vragen hoe u verder kunt handelen. Die contactpersoon gaat uw probleem niet oplossen, maar wijst u de weg naar mogelijkheden om dat wel voor elkaar te krijgen.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van de GGD luistert naar uw verhaal en kan in overleg met u twee dingen doen: 

  • De eerste mogelijkheid is bemiddelen tussen u en de school.
  • In ernstige gevallen of wanneer bemiddeling niet lukt, zal de vertrouwenspersoon u aanraden om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie en u op weg helpen hierin de juiste weg te vinden.

Vertrouwenspersoon op bestuursniveau: 
GGD West Brabantwww.ggdwestbrabant.nl
076 - 5282000

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderdeel Klokkenluidersregeling op onze website. 

Klachtencommissie

De contactgegevens zijn:
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH te Den Haag
Tel.: 070-3861697
www.gcbo.nl
info@gcbo.nl 

Hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat, staat omschreven in het reglement voor de klachtenregeling. Dit reglement is op school te verkrijgen.
Bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs worden in principe allerlei soorten klachten behandeld.