Print

Privacy

Binnen onze stichting gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Daarnaast zijn we ook uitermate zorgvuldig met de persoonsgegevens van onze medewerkers en samenwerkingspartners. Op de subpagina's hierna vindt u alle informatie over ons informatiebeveiligings- en privacybeleid.