LinkedIn

Menu

Stages

Samen met Avans Hogeschool wordt het Keurmerk-traject binnen de Borgesiusstichting vorm gegeven onder de naam Opleiden in de school (OIDS). Bij OIDS is er sprake van een partnerschap tussen één of meer lerarenopleidingen en één of meer scholen waarbinnen studenten, door school en lerarenopleiding gezamenlijk, worden opgeleid tot startbekwaam leraar. Binnen de Borgesiusstichting zijn er 4 aspirant-Keurmerkscholen die mede-verantwoordelijk zijn voor de opleiding van studenten.

Daarnaast werken we samen met andere hogescholen uit de nabije omgeving, waaronder Inholland Dordrecht en Hogeschool Zeeland, met of zonder het OIDS-traject. Daarbij betrekken we onze andere 10 scholen. We hebben dan ook voor meerdere leervragen mogelijkheden. 

Heb je interesse in een (LIO-)stage of heb je vragen? Neem contact met ons op via: stageloket@borgesius.net. 

Wil je weten hoe Opleiden in de School wordt vorm gegeven binnen de Borgesiusstichting, klik dan hier

Graag tot ziens!