LinkedIn

Menu

Leerwerkplek / Opleidingsplaats

Samen opleiden en ontwikkelen heeft de toekomst. De Borgesiusstichting heeft dan ook een nauwe samenwerking met verschillende opleidingsinstituten. Binnen partnerschappen voor Samen Opleiden werken wij samen met pabo Avans Breda en pabo Inholland Dordrecht. Naast de reguliere opleidingstrajecten zoeken we ook steeds naar mogelijkheden voor maatwerktrajecten.

We zetten sterk in op de begeleiding van (aankomende) professionals.

Heb je interesse in een (afrondende/LIO-)stage of heb je vragen? Neem contact met ons op via: stageloket@borgesius.net. 

Graag tot ziens!