LinkedIn

Menu

Scholen

 

Basisschool 't Bossche Hart

Basisschool ’t Bossche Hart is een knusse dorpsschool die zich kenmerkt, doordat we aansluiten bij de individuele behoefte van ieder kind. We vinden dat kinderen mede verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Samen met hen en ouders worden doelen gekozen om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij hun onderwijsbehoeften. Om ons onderwijs nog passender te maken voor ieder kind, willen wij ons onderwijs anders inrichten, zodat talenten van kinderen nog meer centraal komen te staan. 

 

 

 

 

Mgr. Hopmanshof 2
4744 BX Bosschenhoofd
0165-312756

https://www.hetbosschehart.nl/ 

Basisschool TaLente
Basisschool TaLente in Oud Gastel is officieel op 1 augustus 2017 gestart en is ontstaan uit een fusie tussen de St. Bernardusschool en de St. Joannesschool. De school is gevestigd in een nieuw gebouw met de naam Futura. Op bs TaLente wordt modern onderwijs gegeven in een gestructureerde omgeving. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeftes van de kinderen en gaan op zoek naar de kansen die dit biedt. Elk kind zijn eigen TaLent, elk kind zijn eigen kansen in groei en ontwikkeling. Wilt u er meer over weten? Maak een afspraak en dan zorgen wij dat de koffie klaar staat.

 

 

 

Schoolstraat 5

4751 CN  Oud Gastel

0165-511695

https://bstalente.nl/

 

Mariadonk te Zegge

Basisschool Mariadonk is een dorpsschool waar, met een betrokken team en in een plezierige sfeer, wordt gewerkt aan uitdagend onderwijs. Er is ruime aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen. Daarnaast stimuleren we ook de ontwikkeling van een onderzoekende houding en positief gedrag. Tegelijk is Mariadonk continu in beweging. Als het bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs gaan traditie en vernieuwing hand in hand. Onze slogan is niet voor niets: dorpsschool @nno nu.

 

 

 

 

Hoefstraat 13

4735 TA  Zegge 

0165-536702

https://www.mariadonk.nl

 

De Schittering te Oudenbosch

Iedere dag naar school van 08:30 uur tot 14:00 uur? 

Écht klassenoverstijgend werken in units?

Onderwijs en naschoolse activiteiten die zich richten op de talenten van de kinderen?

Op De Schittering vind je dit allemaal! Onderwijs op maat, voor ieder kind.

Sterrenschool De Schittering. Waar talenten stralen!

 

 

 

St. Annastraat 28

4731 HT  Oudenbosch

0165-312459

https://www.sterrenschooldeschittering.nl/

 

De Steiger te Stampersgat

Bewegen is de basis van alles wat een kind gaat leren. Op De Steiger, een kleine basisschool in het centrum van Stampersgat, is dit het uitgangspunt van ons onderwijs. In ons logo staat dan ook:

“Leren brengt ons in beweging”. 

 

 

 

 

 

 

Havenstraat 2

4754 BE  Stampersgat

0165-518048

https://www.bsdesteiger.nl/

 

Vinkenbos te Sprundel

Binnen Kindcentrum Vinkenbos geven wij, met een enthousiast en gedreven team, vorm aan opvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 -12 jaar. Samen met de kinderen, ouders en het team zorgen wij ervoor dat onze kinderen doelgericht en spelend tot leren komen. 

PBS (Positive Behavior Support) methodiek staat binnen ons kindcentrum centraal. PBS draagt bij aan een brede aanpak om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert. Naast de cognitieve ontwikkeling is er veel ruimte voor de sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling.

Bent u op zoek naar kinderopvang of basisschool voor uw kind, neem dan contact met ons op, zodat we een rondleiding kunnen verzorgen waarbij we u graag meer vertellen over onze werkwijze. 

 

 

Hertogstraat 11
4714 BZ  Sprundel
0165-383087
ttps://www.bsvinkenbos.nl/

Uniek te Hoeven

Uniek is een school waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leren en samen werken aan de ontplooiing van elk kind. Op een respectvolle en open manier neemt ieder zijn/haar verantwoordelijkheid en levert een positieve bijdrage om de onderwijsbehoefte op een zorgvuldige, passende en creatieve manier vorm te geven.

 

 

 

 

 

’t Groot Stuk 3

4741 TX  Hoeven

0165-791011

http://bs-uniek.nl/

Aventurijn te Standdaarbuiten

Basisschool Aventurijn is één van de partners die gebruik maken van het multifunctionele gebouw in Standdaarbuiten. In een transparante en kleurrijke omgeving komen kinderen van 0-12 jaar samen om te leren, te spelen en te ontdekken o.l.v. bevlogen professionals. De komende jaren willen we het leerstofjaarklassensysteem doorbreken en ons onderwijs anders inrichten om onze leerlingen voor te bereiden op hun toekomst.

 

 

 

 

Antoniusstraat 2

4758 AM   Standdaarbuiten

0165-314077

https://www.bsaventurijn.nl/

 

St. Martinusschool te Rucphen

Onze school is gelegen in de dorpskern van Rucphen en heeft ruim 300 leerlingen. We hebben een enthousiast team dat een sterk pedagogisch klimaat als 1e prioriteit heeft. Er wordt tevens gewerkt met een psychosociaal veiligheidsplan. De school heeft een groep betrokken ouders, o.a. de werkgroep IederEEN (werkgroep van leerkrachten met ouders die extra aandacht besteedt aan kinderen die dat nodig hebben.). Optimale prestaties worden nagestreefd door een goed zorgsysteem en meer uitdaging door o.a. twee Plusklassen (voor de groepen 4/5/6 en voor de groepen 6/7/8). Samen vieren is een rode draad door het gehele schooljaar. 

 

 

St. Martinusstrat 3

4715 AG  Rucphen

0165-348055
https://www.martinusrucphen.nl/

 

De Klinkert te Oudenbosch

Basisschool De Klinkert is een school waar, met een jong betrokken team in een plezierige sfeer, wordt gewerkt aan uitdagend onderwijs. We willen onze leerlingen niet alleen iets leren, maar we stimuleren bij hen ook de ontwikkeling van zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag.

Bent u op zoek naar een school voor uw kind dan nodigen wij u van harte uit voor een oriënterend gesprek en een rondleiding op school. Dat plannen we bij voorkeur onder schooltijd, zodat u de sfeer kunt proeven wanneer de school 'in bedrijf' is.

 

 

 

Burg. van den Drieslaan 20

4731 EB  Oudenbosch

0165-314257

https://www.bsklinkert.nl/

 

Daltonschool De Vindplaats te Schijf

Daltonschool De Vindplaats; spelen, leren en samen werken aan onze eigen ontwikkeling

Ons doel is om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij waarvan zij deel uitmaken. De vaardigheden die ze daarbij nodig hebben, proberen wij hen bij te brengen: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en kunnen samenwerken. Wij stimuleren kinderen om zelf hun ontwikkelproces te sturen (eigenaarschap) en helpen/coachen waar dat nog niet zo goed lukt. De basiskennis wordt aangereikt door de leerkracht en van daaruit kunnen de leerlingen zich verder ontwikkelen.

 

 

Zoeksestraat 5

4721 AC  Schijf

0165-341636

https://www.daltonschooldevindplaats.nl/

 

St. Jozefschool te Noordhoek

Op onze school staat het kind centraal. Het onderwijs wordt verzorgd door professionele leerkrachten met een vakspecialisatie in een voor kinderen veilige en vertrouwde omgeving. We werken aan toekomstgericht onderwijs door de inzet van moderne onderwijsmiddelen. 

Daarnaast leren de kinderen in onze combinatiegroepen hoe ze moeten samenwerken en hoe ze samen kunnen leren. 

Om een goed beeld van onze school te krijgen willen we u van harte uitnodigen om een keer langs te komen!

 

 

Bisschop Hopmansstraat 1a

4759 BD  Noordhoek

0168-403464

https://www.rkbstjozef.nl/

 

Bukehof te Oudenbosch

De Bukehof heeft een betrokken team dat in een plezierige sfeer werkt aan uitdagend onderwijs. Er is ruime aandacht voor de basisvakken. Maar er is zeker ook aandacht voor WNT, cultuur, goed burgerschap en de ontwikkeling van zelfkennis, zelfvertrouwen, creativiteit en positief gedrag.

Kreten zoals warm, gastvrij, vertrouwd, structuur en betrokkenheid horen bij ons team en onze school. Een kind dat zich thuis voelt, kan zijn talenten optimaal ontplooien en doelgericht aan zijn eigen ontwikkeling werken.

 

 

 

Olmenstraat 1

4731 BC  Oudenbosch

0165-313240

https://debukehof.nl/

Heilinde te St. Willebrord

Basisschool Heilinde is een school in het hart van St. Willebrord. Onze school is een gemeenschap waarin kinderen en volwassenen samen leren, spelen, werken en samen leven. De basisvakken taal, rekenen en lezen zijn van groot belang op onze school. Deze vakken vormen de basis om zelf nog meer te willen leren en op ontdekkingstocht te gaan naar kennis over jezelf, de wereld van vroeger en nu, cultuur, techniek, kunst, bewegen en gezond leven. Door met elkaar te leren, werken, spelen en vieren zijn we met elkaar in contact.  Door het leren omgaan met en accepteren van elkaar zorgen we samen voor een fijn positief pedagogisch klimaat. Als uw kind bs Heilinde verlaat heeft het kennis, vaardigheden en vooral veel ervaringen opgedaan om in de maatschappij met zelfvertrouwen een eigen weg te vinden.

 

Pastoor Bastiaansensingel 21

4711 EC  St Willebrord

0165-382037 (onderbouw)

0165-350153 (middenbouw)

0165-350151 (bovenbouw)

https://www.bsheilinde.nl/