LinkedIn

Menu

Toelating leerlingen op basisscholen van de Borgesiusstichting

U mag zelf een basisschool voor uw kind kiezen. Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kunt u uw kind aanmelden op die school. De meeste ouders doen dat ruim voordat het kind 4 jaar wordt. Op sommige scholen is er een wachtlijst. De aanmeldprocedure is op alle scholen van de Borgesiusstichting dezelfde.

Ouders melden hun kind aan bij de basisschool. De scholen hanteren hiervoor een inschrijfformulier, maar ouders kunnen ook de benodigde informatie aan de school overhandigen. 

Meld uw kind altijd schriftelijk aan, zodat de aanmelding formeel is. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Meld dat dan ook bij de school. Vertel de school ook over eventuele aanmeldingen bij andere scholen en uw voorkeur.

Na de aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te reageren. De school beslist of uw kind wordt toegelaten en laat u dat schriftelijk weten. In sommige situaties kan deze periode met 4 weken worden verlengd. Een school mag een leerling alleen onder bepaalde voorwaarden weigeren. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de school vragen om extra informatie. Scholen zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een plek kunnen geven vanwege hun zorgplicht. Pas als de leerling vier jaar is, maakt de school van de toelating een formele inschrijving.

Toelating
Als uw kind is toegelaten tot een basisschool, kan uw kind op vierjarige leeftijd starten. Een school is volgens de wet verplicht om minimaal één toelatingstijdstip per maand hebben. De school stelt vaak een instroomdatum vast. Overleg dus met de school wanneer uw kind kan beginnen. Soms is het ook mogelijk om alvast te wennen op school, tijdens de zogenaamde gewen- of oefendagen.