LinkedIn

Menu

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze meldcode voor het basisonderwijs is gebaseerd op de basis-meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’, vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in januari 2010 en ontwikkeld in samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling; tegenwoordig "Veilig Thuis", Bureau Jeugdzorg en de landelijke organisatie van GGD/GZ.

Klik hier om de meldcode te downloaden of te lezen.