LinkedIn

Menu

Koersplan

De Borgesiusstichting heeft haar missie, kernwaarden, ambities en strategie vastgelegd in het Koersplan. 

Het Koersplan is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng en ervaringen van ouders, medewerkers, schoolleiders alsmede scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio. Een toekomstvisie waarin leren in balans gericht op de wereld van morgen centraal staat.

Dit Koersplan staat symbool voor een krachtige onderwijsstichting waarin het om meer draait dan alleen kennis en iedereen wordt uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van kinderen.
Bekijk ons Koersplan