LinkedIn

Menu

Samenwerking

Om de scholen te versterken en de samenwerking tussen de scholen te bevorderen, wordt verbinding tussen de scholen gezocht. Het bestuur van de Borgesiusstichting heeft haar scholen daarom ingedeeld in vier groepen, de zogenaamde clusters. Ook de peuteropvanglocaties die gekoppeld zijn aan de scholen, maken deel uit van deze samenwerking.

De samenwerking dient één doel: De optimale ontwikkeling van de leerling.  Door schaalvergroting en samenwerking, door het delen van expertise kunnen de scholen hun krachten bundelen en is er veel te realiseren op onderwijskundig gebied, wat op individuele basis niet of in mindere mate zou lukken.

De directies van de scholen hebben vanuit het bestuur de opdracht om binnen deze samenwerkingsstructuur beleid uit te stippelen voor de gezamenlijke scholen. Gedurende het schooljaar komen zij meerdere keren per jaar samen om dit beleid vorm te geven. Ook de Intern Begeleiders van de scholen hebben gezamenlijke bijeenkomsten, waarin afstemming gezocht wordt op het gebied van de leerlingenzorg.

Daarnaast is het College van Bestuur gesprekspartner in diverse gemeentelijke overlegstructuren en gesprekspartner van onderwijsorganisaties, organisaties, die zorg dragen voor de buitenschoolse en tussenschoolse opvang, onderwijsbegeleidingsinstituten en opleidingspartners.

Spelen=Leren

De peuteropvanglocaties Pinokkio, Hummelhoeve, Hummelbosch, De Fonkeling, Hummelhonk De Klinkert en Hummelhonk De Bukehof vallen onder de stichting Spelen=Leren. De stichting Spelen=Leren komt voort uit de Borgesiusstichting. Nog steeds is er een nauwe samenwerking tussen de basisscholen van de Borgesiusstichting en de peuteropvang van de stichting Spelen=Leren om de doorgaande leerlijnen te kunnen borgen. Ook wordt de administratie van Spelen=Leren verzorgd op het bestuurskantoor van de Borgesiusstichting. Klik op het logo voor meer informatie.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk en omgeving.

De Borgesiusstichting maakt deel uit van en werkt samen met verschillende organisatie via dit samenwerkingsverband 
Binnen dit samenwerkingsverband hebben zich ruim 70 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs verenigd. Samen zijn deze scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan kinderen. Zij maken afspraken over de begeleiding en ondersteuning, die alle basisscholen in de regio bieden. Het samenwerkingsverband ondersteunt hen daarbij op het gebied van organisatorische en financiële zaken. Wij doen dit onder het motto ‘Zorg dat het past’.