LinkedIn

Menu

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent, dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. 

Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen.
  • Als het kan, gaat het kind naar een reguliere school. Als dat niet kan, naar het speciaal onderwijs. 
  • Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat.
  • De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen.
  • Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

De basisscholen in de gemeenten Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Moerdijk maken deel uit van het samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk e.o. (PO 30.02). Samen zijn deze scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan kinderen.

Zij maken afspraken over de begeleiding en ondersteuning die alle basisscholen in de regio bieden. Het samenwerkingsverband ondersteunt hen daarbij op het gebied van organisatorische en financiële zaken. Op de website van het samenwerkingsverband treft u informatie aan voor ouders, professionals en andere geïnteresseerden in passend onderwijs. De website is terug te vinden op het internet: www.po3002.nl en bereikbaar via e-mail: secretariaat@po3002.nl

Alle scholen van de Borgesiusstichting hebben een schoolondersteuningsprofiel waarin wordt aangegeven welke basis- en extra ondersteuning er aan de kinderen gegeven kan worden. Het schoolondersteuningsprofiel, dat terug te vinden is op de website van de school, wordt jaarlijks geactualiseerd en sluit aan bij het schoolplan.