LinkedIn

Menu

Passend onderwijs

Van passend naar inclusiever onderwijs.

De visie van de Borgesiusstichting richt zich op het realiseren van inclusiever onderwijs voor kinderen. De scholen van de Borgesiusstichting zorgen ervoor dat ieder kind een passend aanbod krijgt en optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Door kinderen een passend aanbod te geven, wordt aan ieder kind gelijke kansen geboden richting het vervolgonderwijs en de maatschappij. 

De scholen van de Borgesiusstichting hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin geeft iedere school aan welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning aan de kinderen geboden wordt. Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd en sluit aan bij het schoolplan van de school. Tevens is het schoolondersteuningsprofiel terug te vinden op de website van de school en de website van het samenwerkingsverband.

De scholen van de Borgesiusstichting maken deel uit van het samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk PO 30.02. Alle scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplaats aan kinderen. Het samenwerkingsverband ondersteunt hen daarbij op het gebied van organisatorische en financiële zaken.

Op de website van het samenwerkingsverband treft u informatie aan voor ouders, professionals en andere geïnteresseerden in passend onderwijs. De website is terug te vinden op het internet: www.po3002.nl en bereikbaar via e-mail: secretariaat@po3002.nl

 

 

 

 

 

Ieder samenwerkingsverband heeft vanaf schooljaar 2022-2023 een steunpunt waar ouders en leerlingen terecht kunnen bij vragen over passend onderwijs. De Samenwerkingsverbanden Primair- en Voortgezet Onderwijs Roosendaal 30.02 hebben gezamenlijk het ouder- en jeugdsteunpunt opgezet. Het doel van het steunpunt is dat ouders en leerlingen een plek hebben waar zij terecht kunnen met hun vragen over passend onderwijs en daarbij, indien nodig, ondersteuning kunnen krijgen. 

Informeren en ondersteunen 

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft op school of naar het speciaal onderwijs gaat dan kunnen er vragen bij zowel ouders als leerlingen ontstaan. In eerste instantie kunnen ouders en leerlingen met deze vragen terecht bij de eigen school. Zijn er toch nog onbeantwoorde vragen dan kunnen zij terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Uiteraard kunnen alle ouders en leerlingen, maar ook professionals, terecht op de website www.oudersteunpunt-wbw.nl. Op de website is algemene informatie over passend onderwijs te vinden, maar ook specifieke regionale informatie zoals bijvoorbeeld een overzicht van alle scholen. 

Naast de website kunnen ouders en leerlingen ook terecht voor hulp en ondersteuning. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vragen over het vinden van een passende school die de ondersteuning kan bieden of wanneer een ouder er niet met een school uitkomt welke hulp er nodig is. 

Signaleren 

Heb je als ouder of leerling geen vragen maar wil je wel een ervaring delen over passend onderwijs? Ook dat kan! Met de uitkomsten van de ervaringen zullen wij onze dienstverlening blijven aanpassen en verbeteren. www.oudersteunpunt-wbw.nl/oudersteunpunt/enquete/ 

Contact opnemen 

Ieder samenwerkingsverband heeft een regionale functie en een eigen ouder- en jeugdsteunpunt. Ouders en leerlingen kunnen bij dit ouder- en jeugdsteunpunt terecht, als je woonachtig bent in de gemeente Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Drimmelen (alleen Hoge en Lage Zwaluwe). Neem gerust contact op mocht het niet duidelijk zijn bij welk ouder- en jeugdsteunpunt een u als ouder of leerling terecht kan. 

Hoe zijn wij te bereiken?