LinkedIn

Menu

Passend onderwijs

Van passend naar inclusiever onderwijs.

De visie van de Borgesiusstichting richt zich op het realiseren van inclusiever onderwijs voor kinderen. De scholen van de Borgesiusstichting zorgen ervoor dat ieder kind een passend aanbod krijgt en optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Door kinderen een passend aanbod te geven, wordt aan ieder kind gelijke kansen geboden richting het vervolgonderwijs en de maatschappij. 

De scholen van de Borgesiusstichting hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin geeft iedere school aan welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning aan de kinderen geboden wordt. Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd en sluit aan bij het schoolplan van de school. Tevens is het schoolondersteuningsprofiel terug te vinden op de website van de school en de website van het samenwerkingsverband.

De scholen van de Borgesiusstichting maken deel uit van het samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk PO 30.02. Alle scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplaats aan kinderen. Het samenwerkingsverband ondersteunt hen daarbij op het gebied van organisatorische en financiële zaken.

Op de website van het samenwerkingsverband treft u informatie aan voor ouders, professionals en andere geïnteresseerden in passend onderwijs. De website is terug te vinden op het internet: www.po3002.nl en bereikbaar via e-mail: secretariaat@po3002.nl