LinkedIn

Menu

Missie en kernwaarden

Het is onze missie om kinderen te ondersteunen en te begeleiden zodat zij uit kunnen groeien tot evenwichtige volwassenen die participeren in de samenleving en daaraan als wereldburger hun eigen, waardevolle bijdrage leveren. 
Alle betrokkenen bij onze organisatie, klein en groot, delen dezelfde waarden. Die waarden zeggen iets over onze persoonlijkheid als organisatie, als scholen én als mens. Het zijn de wortels, die voeding geven aan onze strategische keuzes en ons dagelijks handelen.

We willen een organisatie zijn die spelen, leren en ontwikkelen van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar richting en inhoud geeft vanuit het streven naar een balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Dit uitgangspunt schept verwachtingen ten aanzien van de wijze waarop onderwijs en opvang wordt vormgegeven. Niet alleen de cognitieve ontwikkeling van het kind staat centraal, maar ook de sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen.

Vertaald naar het niveau van het kind:

  • Ik beschik over kennis, die ik kan toepassen en mij helpt om kritisch te zijn. (Kwalificatie)
  • Ik kan samenwerken, waarbij ik dienstbaar kan zijn aan de ander en in staat ben om mijn mening te herzien. (Socialisatie)
  • Ik ben in staat om eigen keuzes te maken en voel mij zelfbewust, verantwoordelijk en wil aanspreekbaar zijn op mijn inbreng. (Persoonsvorming)