LinkedIn

Menu

Raad van Toezicht

De leden participeren na hun benoeming vier jaar in de Raad van Toezicht en zijn eenmaal herbenoembaar voor een tijdvak van vier jaar.

De Raad van Toezicht telt vijf leden, van wie er één door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt voorgedragen.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • K.D. Beekman (Kelly), voorzitter 
  • P.P. Witte (Peter-Paul), lid RvT
  • E. Metin (Ergün), lid RvT
  • T. van Schilt - Mol (Tamara), lid RvT
  • V. Verdult (Viek), lid Rvt

Beloningsbeleid leden Raad van Toezicht:  
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die valt binnen de richtlijnen, vastgesteld door de VTOI op grond van de WNT-2