Menu

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van kinderen/ouders en het personeel van de scholen die aangesloten zijn bij de Borgesiusstichting. Ze praat en beslist mee over zaken die van belang zijn voor de kinderen en het personeel. De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid van de Borgesiusstichting. Zij bespreekt dit bovenschoolse beleid met het College van Bestuur om vervolgens tot een weloverwogen advies of instemming te komen. Op die wijze tracht de GMR mede vorm te geven aan het beleid binnen de Borgesiusstichting en bij te dragen aan de uitvoering daarvan.

Zoals in de eerste alinea wordt aangegeven houdt de GMR zich bezig met bovenschoolse zaken, waarbij beleidsstukken worden vastgesteld die alle scholen binnen de Borgesiusstichting aangaan. Zaken die op schoolniveau kunnen worden opgepakt, worden door de betrokken MR behandeld. Natuurlijk kan de GMR hierbij worden benut als centraal platform om ervaringen uit te wisselen, hetgeen de besluitvorming op lokaal niveau te goede kan komen.

Om het beleid zorgvuldig door te nemen, werkt de GMR met portefeuillehouders. Deze portefeuillehouders zijn ingedeeld op drie beleidsterreinen, te weten; Personeel & Organisatie, Onderwijs& ICT en Financiën & Huisvesting. 

In onderstaande ledenlijst vindt u terug wie er zitting hebben in de GMR. Ook ziet u voor welke scholen zij contactpersoon zijn en van welk beleidsterrein zij portefeuillehouder zijn. 

De GMR is bereikbaar via a.nooijens@borgesius.net.

Samenstelling

NAAM

PERSONEEL

OUDERS

CONTACTPERSOON

PORTEFEUILLE

Bastiaanse, Jac

X

 

Rucphen

Schijf

Sprundel

Personeel & Organisatie

Bastiaanse, Yvonne

 

X

Rucphen

Schijf

Sprundel

Dagelijks bestuur,

Secretaris

Bemt, Corné van den

X

 

Oudenbosch

Bosschenhoofd

Zegge

Onderwijs & ICT

Boulanger, Yvonne

X

 

Oud Gastel

Stampersgat

Noordhoek

Standdaarbuiten

Personeel & Organisatie

Davelaar, Erica

X

 

Oud Gastel

Stampersgat

Noordhoek

Standdaarbuiten

Personeel & Organisatie

El Fdil-Govers, Klaartje

 

X

Oudenbosch

Bosschenhoofd

Zegge

Financiën & Huisvesting

Greevenbroek, Kim van

 

X

Hoeven

Sint Willebrord

Financiën & Huisvesting

Hogenbirk, Eric

 

X

Oud Gastel

Stampersgat

Noordhoek

Standdaarbuiten

Personeel & Organisatie

Nooijens, Aukje

X

 

Hoeven

Sint Willebrord

Dagelijks Bestuur,

Voorzitter

 

Poot, Dirk

 

X

Hoeven

Sint Willebrord

Onderwijs & ICT

Sjef Verduin

 

X

Oudenbosch

Bosschenhoofd

Zegge

Financiën & Huisvesting

Viegen, Marieke van

X

 

Rucphen

Schijf

Sprundel

Onderwijs & ICT