LinkedIn

Menu

College van Bestuur

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de strategie en het beleid van de Borgesiusstichting en voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het College van Bestuur bewaakt de koers, de missie en de ambities van de Borgesiusstichting in relatie tot maatschappelijke, politieke en financiële ontwikkelingen. 

Daarnaast draagt het College van Bestuur de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van het onderwijs dat de Borgesiusstichting biedt en vertegenwoordigt het College van Bestuur de Borgesiusstichting bij de overheid, landelijke samenwerkingsverbanden en in de pers.

Het College van Bestuur van de Borgesiusstichting bestaat uit:

  • Lex Polman (voorzitter College van Bestuur)