LinkedIn

Menu

AVG - verwerking gegevens bij sollicitaties

De Borgesiusstichting houdt zich bij het verwerken van gegevens van sollicitanten aan het opgestelde sollicitatieprotocol. Deze treft u hier aan.