Print

Stampersgat

Basisschool De Steiger - Leren brengt ons in bewegingBewegen is de basis van alles wat een kind gaat leren. Op basisschool De Steiger is dit het uitgangspunt van ons onderwijs.
Vanaf zijn prille begin beweegt het kind en doet het ervaring op over zichzelf en de wereld om zich heen. Dit ervaren en bewegen noemen we de sensomotorische ontwikkeling.

Een andere voorwaarde voor ieder kind om zich goed te kunnen ontwikkelen, is dat het in zijn eigen ritme mag zijn en zo de wereld om zich heen kan ontdekken. In onze tijd worden de kinderen in een heel hoog tempo meegevoerd. Het volgen van een dagritme op school is daarom een essentiŽle voorwaarde voor kinderen om zich veilig te voelen en zich te kunnen ontwikkelen.www.bsdesteiger.nl