Print

(LIO-) Stages


Van LIO naar Loopbaan

De Borgesiusstichting  wil graag haar passie, enthousiasme en kennis delen met jonge mensen die belangstelling hebben voor het vak van leerkracht. Bovendien zijn we erg nieuwsgierig naar de nieuwe inzichten en ideeën van onze startende vakgenoten om hier ook van te leren! De LIO-stage is het voorportaal van je loopbaan bij de Borgesiusstichting: na een goed verlopen LIO-stage bieden we je graag een dienstverband aan.

Als leergemeenschap van studenten, leerkrachten en professionals vanuit de pabo kunnen we samen leren en ons onderwijs op een aantal ontwikkelingspunten op onze school op een hoger niveau brengen.

Zo zijn we samen met Avans Hogeschool gestart met het Keurmerk-traject onder de naam Opleiden in de school (OIDS). Bij OIDS is er sprake van een partnerschap tussen één of meer lerarenopleidingen en één of meer scholen waarbinnen studenten, door school en lerarenopleiding gezamenlijk, worden opgeleid tot startbekwaam leraar. Binnen de Borgesiusstichting zijn er 5 aspirant-Keurmerkscholen die mede-verantwoordelijk zijn voor de opleiding van studenten.

Daarnaast werken we samen met andere hogescholen uit de nabije omgeving, waaronder Inholland Dordrecht en Hogeschool Zeeland, met of zonder het OIDS-traject. Daarbij betrekken we onze andere 10 scholen. We hebben dan ook voor meerdere leervragen mogelijkheden. 

Heb je interesse in een LIO-stage of heb je vragen over je reguliere stage? Neem contact met ons op via:

stageloket@borgesius.net.

Graag tot ziens!