Print

Schijf

Daltonschool de VindplaatsIn 2013 zijn we  als team begonnen met het invoeren van onderdelen uit het Daltonconcept, omdat dit perfect bij onze kijk op onderwijs past. Het is ons doel om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij waarvan zij deel uit maken. De vaardigheden die ze daarbij nodig hebben, proberen wij hen bij te brengen: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en kunnen samenwerken. Wij stimuleren kinderen om zelf hun ontwikkelproces te sturen ( eigenaarschap) en helpen/ coachen waar dat nog niet zo goed lukt. 
De basiskennis wordt aangereikt door de leerkracht en van daaruit kunnen de leerlingen zich verder ontwikkelen. Het ontwikkelaanbod moet zo breed mogelijk zijn en rekening houden met de manier waarop leerlingen het beste leren (Meervoudige Intelligentie). We helpen de leerlingen meta-cognitieve vaardigheden te ontwikkelen (nadenken over wat je geleerd hebt en het kunnen toepassen) en streven naar effectiviteit (doelmatigheid). 
Goed kunnen omgaan met je eigen gevoelens en die van anderen nemen een belangrijke plaats in. Slogan: Op onze school spelen, leren en werken wij samen aan onze eigen ontwikkeling !
Wij onderschrijven het gedachtegoed van Helen Parkhurst : “Zij wil van kinderen kleine ondernemers maken en wil dat deze jonge mensen vooral onbevreesd in het leven staan, vol zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk, sociaal en hun maatschappelijke verantwoording nemen. Wat de maatschappij volgens Parkhurst nodig heeft zijn sterke mannen en vrouwen. Mensen die hun leven zelfstandig kunnen plannen, zelfbewust zijn en met zelfvertrouwen in de wereld staan. Die vooruit kunnen kijken, maar die daarbij gericht zijn op samenwerking en voor elkaar opkomen.” (1922)
 Onze Kernwaarden (afgeleid van het Daltonconcept) 
 1. vrijheid in gebondenheid :
    verantwoordelijkheid nemen, geven, afleggen
 1. samenwerking
   
 2. zelfstandigheid
   
 3. effectiviteit
   
 4. reflectie

www.daltonschooldevindplaats.nl