Print

Rucphen

Basisschool St. Martinus - voor elk kind de beste resultatenAandacht voor:
• Optimale resultaten
• Sociale vaardigheden
• Samen vieren
• Ouderbetrokkenheid
• Goede zorg met specialisten op diverse terreinen
• Moderne voorzieningen
(digiborden, tablets)
• Nauw verbonden met de gemeenschap in Rucphen
We bieden in samenwerking met Kober: peuterspeelzaal; voor– en naschoolse opvang; overblijfvoorziening .

Wat vinden onze ouders?
Onze ouders zijn het meest tevreden over:
- de wekelijkse nieuwsbrief (98%)
- de omgang van de leerkracht met de leerling (95%)
- duidelijkheid van de schoolregels (94%)
- aandacht voor taal, rekenen creatieve vakken (94%)
- speelmogelijkheden op het plein (94%)

www.martinusrucphen.nl