Print

Sprundel

Basisischool Vinkenbos - Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beterHet doel van onze school is niet alleen goed onderwijs geven, maar wij
willen ook een school zijn waar kinderen zich op hun gemak voelen. We
proberen een vriendelijk en veilig klimaat te scheppen, waar orde, rust en
regelmaat heerst. Voor de verdere omschrijving van onze doelen verwijzen
we naar het schoolplan.
Niet alleen het overdragen van kennis, maar zeker ook de vorming van het
kind vinden wij belangrijk. Intelligentie is geen verdienste, maar een gave.
We moeten ons dan ook richten op alle kinderen en zeker ook op kinderen
die speciale zorg nodig hebben, zowel de zwakke als de sterke leerlingen.

www.bsvinkenbos.nl