Print

Meldformulier Datalek

Dit formulier is bedoeld voor medewerkers van de Borgesiusstichting. Zij kunnen door het invullen van dit formulier kenbaar maken dat zij (een vermoeden van) een datalek hebben of hebben gevonden. Nadat dit formulier wordt ingevuld, wordt er altijd contact opgenomen met de desbetreffende school, directie en de persoon die het formulier invult. We nemen elke melding in deze zeer serieus en zullen waar nodig relevante actie ondernemen.
reload
* Verplichte velden