LinkedIn

Menu

Vervangingsprotocol bij ziekte

Helaas gebeurt het soms dat de leerkracht van uw kinderen ziek wordt. Uiteraard wordt er veel moeite voor gedaan om voor vervanging te zorgen. De scholen van de Borgesiusstichting werken bij de vervanging van zieke werknemers samen met Leswerk.
Helaas is er niet altijd vervanging beschikbaar; in het vervangingsprotocol is opgenomen hoe daarmee wordt omgegaan. 
Het vervangingsprotocol van de Borgesiusstichting kunt u hier lezen.