Print

bs de Bukehof

Tuin van groei en ontwikkeling


Onze school – zijn werkwijze – zijn houding - zijn lessen - zijn aanpak passen uitstekend bij de idealen van het ‘Wereldschool’-concept, dat de school nastreeft. Onze school is geen gecertificeerde ‘Wereldschool’,  maar de idealen en uitgangspunten van een dergelijk onderwijsconcept spreken ons bijzonder aan:
* Een sterk team met specialismen op veel onderwijskundige en pedagogische terreinen
* Een integrale, duurzame aanpak voor een sociaal sterke groep
* De voorwaarde om inhoudelijk goede lessen te geven en de kinderen te ontwikkelen
* De voorwaarde om in projecten, bij lesactiviteiten, bij afspraken over omgang en gedrag, bij de vormgeving van lessen uit te gaan van een kwalitatieve, actuele, brede, moderne en veelzijdige aanpak, die gerust school- en klas-overstijgend mag zijn, de leerlingen van De Bukehof zijn ‘wereldburgers’.

www.bukehof.nl