Print

bs De Klinkert

Overtref Jezelf


De Klinkert biedt modern en vernieuwend onderwijs door voor ieder kind een passend onderwijsaanbod te realiseren. Ieder kind krijgt de kans zich vanuit zijn eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Op De Klinkert wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen in de meest brede zin van het woord. De Klinkert verzorgt uitdagend en verrijkend onderwijs met aandacht voor zorg op maat en oog voor het individuele kind, uiteraard binnen de mogelijkheden.
De Klinkert heeft zich de afgelopen jaren deskundig gemaakt in een uniek aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen. Een ander aanbod waar De Klinkert trots op is, is het taal- stimuleringsprogramma voor de jongste leerlingen in onze school. De Klinkert heeft de afgelopen jaren expertise opgebouwd door scholing van leerkrachten waardoor De Klinkert beschikt over een leesspecialist, gedragsspecialist, specialisten jonge kind en de zorg voor leerlingen. Tevens wordt op De Klinkert gewerkt met programma’s ter voorkoming van leesproblemen en begeleiding aan leerlingen met dyslexie.

Wij zorgen ervoor dat leerlingen een goede basis leggen voor hun groei naar volwassenheid.

www.bsklinkert.nl