Print

Sterrenschool De Schittering

waar talenten stralen!Op de basisschool word je als kind gevormd. Een belangrijke periode. We vinden het belangrijk dat onze school een veilige plek is waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en zijn of haar talenten kan ontdekken en ontplooien. Het is onze missie om samen met u als ouders al onze kinderen te laten schitteren!

Waar staan we voor? Wat vinden we belangrijk?
  • Optimale ontwikkeling (cognitief, sociaal, emotioneel, creatief en motorisch) van onze leerlingen zodat zij kunnen doorstromen naar zo hoog mogelijk vervolgonderwijs.
  • Onderwijs, peuterwerk en kinderopvang onder één dak.
In het kindcentrum organiseren we onderwijs, kinderopvang (buitenschoolse opvang) en peuterwerk zo dat het zo veel mogelijk aansluit bij de gezinssituaties van onze ouders.

www.sterrenschooldeschittering.nl