Print

Missie en Visie


Missie
Ons onderwijs is erop gericht leerlingen voor te bereiden te participeren in de samenleving en daaraan hun eigen, waardevolle bijdrage te kunnen leveren.
 

Visie
Onze scholen richten zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en op de juiste balans tussen alle competenties. Van belang hierbij is dat leerlingen worden benaderd vanuit hun mogelijkheden in plaats vanuit hun beperkingen. Leerlingen worden uitgedaagd om actief te zijn, initiatieven te ontplooien en verantwoordelijkheid te nemen. Over de leerlingenresultaten worden heldere, ambitieuze afspraken gemaakt.

Integraal KindCentrum (IKC)
In het strategisch beleidsplan van de Borgesius Stichting is beleid gemaakt op de vorming van Integrale KindCentra. Wanneer u meer over dit beleid wilt weten, klikt u hier