Print

Medezeggenschap

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van kinderen/ouders en het personeel van de scholen die aangesloten zijn bij de Borgesiusstichting. Ze praat en beslist mee over zaken die van belang zijn voor de kinderen en het personeel. De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid van de Borgesiusstichting en kan dit beleid ter discussie stellen bij zowel de algemene directie van de stichting als het bestuur. Daarnaast adviseert de GMR de directie en het bestuur gevraagd en ongevraagd. De GMR wil mede vorm geven aan het beleid binnen de Borgesiusstichting en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.
 

De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse taken, waarbij beleidsstukken worden vastgesteld die alle scholen binnen de Borgesiusstichting aangaan. Zaken die op schoolniveau kunnen worden opgepakt, worden door de betrokken MR behandeld. Natuurlijk kan de GMR hierbij worden benut als centraal platform om ervaringen uit te wisselen, hetgeen de besluitvorming op lokaal niveau te goede kan komen.

Wilt u contact opnemen met de GMR van de Borgesiusstichting, dan kan dat door dit formulier in te vullen.
 

Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Naam Portefeuille Contactpersoon voor Vertegenwoordigde  namens
Martine Ivens Onderwijs Maria Goretti, Willibrordusschool,
St.Jozefschool, Vinkenbos
Ouders
Yvonne Bastiaanse Dagelijks bestuur Maria Goretti, Willibrordusschool,
St.Jozefschool, Vinkenbos
Ouders
Yvonne Boulanger Organisatie Talente, De Steiger, St.Jozefschool,
Aventurijn
Personeel
Jac Bastiaanse Personeel Maria Goretti, Willibrordusschool,
St.Jozefschool, Vinkenbos
Personeel
Erica Davelaar Onderwijs Talente, De Steiger, St.Jozefschool,
Aventurijn
Personeel
Anja Kustermans FinanciŽn De Schittering, De Bukehof, De Klinkert,
't Bossche Hart, Mariadonk
Ouders
Sjef Verduin FinanciŽn TaLente, De Steiger, St.Jozefschool,
Aventurijn
Ouders
Josetta van den Bos Organisatie De Schittering, De Bukehof, De Klinkert,
't Bossche Hart, Mariadonk
Ouders
Maja van Hassel Personeel De Schittering, De Bukehof, De Klinkert,
't Bossche Hart, Mariadonk
Personeel
Dirk Poot Huisvesting, ICT Uniek, Maria Goretti, Willibrordusschool Ouders
Aukje Nooijens Dagelijks bestuur Uniek, Maria Goretti, Willibrordusschool Personeel
Henny van Roemburg Huisvesting, ICT Uniek, Maria Goretti, Willibrordusschool Personeel