Print

Informatie invalkrachten


De Borgesiusstichting heeft regelmatig invalleerkrachten nodig. Hiervoor werken wij samen met Leswerk/Centrum Personeelsvoorziening West-Brabant. Leswerk regelt de vervanging van leerkrachten en onderwijsassistenten voor 20 stichtingen in West-Brabant.

Indien je geļnteresseerd bent om als groepsleerkracht of onderwijsassistent invalwerk te verrichten, kun je je aanmelden bij Leswerk.


Leswerk zoekt tevens leerkrachten, IB-ers of andere collega’s die aan invalleerkrachten een nascholingscursus willen geven. Voor meer informatie klik hier.