Print

College van Bestuur en Raad van Toezicht

                                                                                           
                                                                                                                                   
Samenstelling College van Bestuur:
Jos Krebbekx (voorzitter CvB)                   financien/onderwijs 
Robert-Jan Koevoets (lid CvB) personeelszaken/huisvesting 
                                  
                                                                                                                                                                                          
Samenstelling Raad van Toezicht:
J. van Oosterbosch (Hans)                        voorzitter 
G. Zagers (Gerard)   vice-voorzitter
R. van den Broek (Ruud)     lid RvT
A. Arnold (Anton)  lid RvT
P.P. Witte (Peter-Paul)   lid RvT

Beloningsbeleid leden Raad van Toezicht: 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die valt binnen de richtlijnen, vastgesteld door de VTOI op grond van de WNT-2