Menu

NIEUWS 16 maart 2020

 

Door het kabinet is besloten dat alle scholen en opvanglocaties in het kader van de bestrijding van het coronavirus vanaf maandag 16-03-2020 tot maandag 06-04-2020 dicht gaan. De maatregel houdt in dat er niet langer voorzien wordt in het geven van onderwijs op de scholen; wel zal er opvang worden geboden voor kinderen van ouders, die werkzaam zijn in vitale beroepen.  Welke beroepen dat zijn, vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepenOnze scholen zullen opvang bieden aan de kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in de vitale sectoren.  Met nadruk willen wij hier stellen dat het gaat over opvang van kinderen en niet over onderwijs aan kinderen. Mocht u als ouder/verzorger over het voorgaande dringende vragen hebben, dan kunt zich richten tot de directie van de school.