Welkom bij de Borgesiusstichting
De Borgesiusstichting is een Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs, die ten doel heeft het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed basisonderwijs. Dit doet zij in samenwerking met alle betrokkenen/geledingen op de bij de stichting aangesloten scholen.
 
Daarbij wordt nauw samengewerkt met de stichting Spelen = Leren, die peuteropvang op diverse locaties verzorgt en kwalitatief hoogwaardige voor- en vroegschoolse educatie levert. De stichting Spelen = Leren verzorgt ook buitenschoolse opvang bij de Borgesiusstichting.

De Borgesiusstichting is gevestigd op het adres:
Markt 32 te 4731 HP Oudenbosch
E-mail algemeen: info@borgesiusstichting.nl
De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 41105255
Het RSIN van de Stichting is: 98.91.031