Menu

De Borgesiusstichting is een Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs, die ten doel heeft het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed basisonderwijs.

Dit doet zij in samenwerking met alle betrokkenen/geledingen op de bij de stichting aangesloten scholen.